Címlap Közélet Aktuális „Berettyóújfalu ígéretes jövő előtt áll”

„Berettyóújfalu ígéretes jövő előtt áll”

Írta: Kulcsár László   
2017. január 01. vasárnap, 00:01

Ismét eltelt egy év és folytatva hagyományunkat, megkértük Muraközi Istvánt, Berettyóújfalu város polgármesterét, hogy értékelje 2016-ot, ossza meg olvasóinkkal tapasztalatait, az elért eredményeket, valamint vázolja fel az elkövetkezendő év céljait, feladatait, megvalósítandó terveit. Polgármester úr évértékelője az alábbiakban olvasható.

 

Üdvözlöm a Berettyóhír Olvasóit! Immár végérvényesen 2017 van. Egy új évszámot kell megjegyeznünk és ez az új év egy számvetésre ad lehetőséget, hogy végiggondoljuk, milyen évet zártunk és milyen évnek nézünk elébe.

Először érdemes tágabb kitekintést tenni, nézzük meg, milyen volt 2016 a világ szempontjából. Ebben a vonatkozásban ambivalens érzések keverednek bennünk, hisz a világ néha a szebb, néha pedig a csúnyább arcát mutatta. Ha végiggondoljuk az eseményeket, nem lehet elfelejteni a párizsi, londoni, brüsszeli, vagy a legutóbbi berlini terrortámadást, melyek elszomorították és félelemmel töltötték el az ember szívét.

Amikor a 2016-os sportsikerekre, a magyar sportolók eredményeire gondolunk, akkor méltán lehetünk büszkék kiválóságainkra. Ugyanolyan büszkeség tölti el szívemet, amikor Berettyóújfaluban helyi gyermekek, diákok, pedagógusok, vagy sportolók örvendeztetik meg közönségüket. Jó látni, hogy sokaknak fontos a hagyományok ápolása, a zeneoktatás, sportolás, hagyományőrzés és a sort még folytathatnám.

Magyarországon is sok olyan történés határozta meg mindennapjainkat, amely alapján mindenki eldöntheti, hogy milyen is volt saját-és családja, szűkebb és tágabb környezete számára az elmúlt év.

Berettyóújfalu 2016-ban egy jól kiszámítható és stabil pályán mozgó város képét nyújtotta. Mindennek a megalapozása 2016 februárjában kezdődött, amikor az önkormányzat elfogadta a költségvetési rendeletét. Mint minden háztartásban, úgy egy önkormányzatnál is lajstromba kell venni a bevételeket, amelyek a működéshez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek az államtól kapott pénzösszegek, adóbevételek, illetve egyéb forrásból származó támogatások. A rendelkezésre álló források és az év folyamán jelentkező kiadások ismeretében lehet felelős városgazdálkodást folytatni, a bevétel és kiadás oldalt egyensúlyban tartani. Legfontosabb eredmény, hogy 2016-ban nem kellett módosítani a februárban elfogadott költségvetést.

Az előző évek negatív trendjeit nézve 2013-ig folyamatosan csökkent az iparűzési adó befizetés a városban. 273 millió forintra esett vissza ez a típusú bevétel. Ezt követően folyamatos emelkedésről számolhatunk be, 2015-ben már meghaladta az 500 millió forintot. 2016-ban a gazdasági teljesítmények növekedésének és a válság megszűnésének köszönhetően a 600 millió forintot is megközelítette. Ez az egyik olyan legfontosabb sarokszám, ami a bevételeinket alapvetően meghatározza, ebből tudjuk azokat a kiadásokat tervezni (pl. szociális és jóléti), amelyekhez állami normatíva, vagy más források nem kapcsolódnak. Látható tehát, hogy a gazdaság teljesítő képességétől nem tudjuk magunkat függetleníteni. Ezért fontos, hogy egy önkormányzat mindig megtalálja azt az egyensúlyt, amely a vállalkozások számára kedvező, vonzó feltételeket, az itt élők számára pedig megfelelő életkörülményeket biztosít. Ez teszi lehetővé, hogy hosszú távra tudjunk tervezni. 2016-ban a városnak nem volt 60 napon túli tartozása. Ez biztató azoknak a vállalkozásoknak, amelyek valamilyen szolgáltatással, vagy áruval látják el az önkormányzatot.

Az város által fenntartott intézmények és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok az állam által előírt kötelező, illetve az önként vállalt feladatokat biztonságosan, stabilan, fennakadás nélkül el tudták látni. Ebbe beletartozik a Herpály-Team Kft., a BERÉPÓ Nonprofit Kft. szolgáltatásai, a KÖSZI gyermekétkeztetési és könyvelési, a Berettyó Kulturális Központ kulturális, muzeológiai, könyvtár és média területen végzett feladatai.

Az elmúlt év kiszámíthatósága, stabilitása alapján bízhatunk abban, hogy a 2017-es évünk is legalább ennyire tervezhető lesz.  A költségvetés kialakítása már január első napjaiban elkezdődik és február végére egy elfogadott városgazdálkodás szerint tudjuk végezni feladatainkat. Fontos megjegyezni, hogy a képviselőknek már 2016-ban is elég idejük volt arra, hogy megismerjék azokat a sarokszámokat, amelyek a költségvetést megalapozták. Ugyanilyen körültekintéssel fogjuk megtervezni a 2017-es költségvetést is, hogy a jobbító és módosító javaslatok meg tudjanak valósulni.

Fontos továbbá, hogy az előre nem látható és az olyan kiadások tekintetében, amelyek nincsenek nevesítve, kellő tartalékkal tudjon számolni az önkormányzat. Ez 2016-ban közel 100 millió forint volt, melynek nagy része az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előkészítését szolgálta. A benyújtott pályázatok értékelése várhatóan az év első heteiben, hónapjában megtörténik. 2016 a felkészülés éve volt, ugyanis egy új Európai Uniós pályázati ciklus kezdődik 2017-ben.

Anyagi forrásaink figyelembevételével az elmúlt évben több olyan önerős fejlesztést sikerült megvalósítanunk, amelyek fontosak a város életében és nem várhattunk egy pályázati kiírás megjelenéséig. A BSZC Arany János Gimnáziuma előtt elkészült egy gyalogos átkelőhely, 7 utca magasabb műszaki tartalommal való felújítása is megtörtént. Sajnos nagyon kevés olyan EU-s pályázat van, amely belterületi utak építését teszi lehetővé, ezért saját forrásból szükséges ezek megvalósítása. 2017-ben remélhetőleg még több utca felújítására lesz lehetőség.

Az óvodáink előtti parkolás is kényelmesebb és biztonságosabb lett, hisz a parkolók felújításra, kibővítésre kerültek. Ez már kézzelfogható jele a városban működő közfoglalkoztatásnak, ugyanis ezeket a térköveket közfoglalkoztatottak állították elő. Vásároltunk egy térkő gyártó gépet és mintegy 6 fővel folyamatosan, napi több száz darabot legyártva lehetőség nyílik arra, hogy Berettyóújfaluban járdákat, parkolókat építsünk.

Az év vége közeledtével a városnak volt anyagi forrása arra is, hogy a Nadányi Zoltán Művelődési Házban, illetve a Járási Hivatal Fráter László termében elhasználódott székeket önerőből lecseréljük.

Látható tehát, hogy az önkormányzat próbál jól gazdálkodni a bevételeivel, valamint 2016 volt az első olyan év, amikor a városnak tisztán saját költségvetéséből kellet fedeznie a szociális kiadásokat. Többek között ilyen a települési-és lakhatási támogatás, temetkezési segély, köztemetés. A közel 70 millió forintos összeg erre elégnek bizonyult és az adóbevételek növekedése lehetővé teszi, hogy még több ember részesüljön ezekben a juttatásokban. Ennek érdekében rendeletek is módosításra kerültek, melyek révén az ilyen jellegű támogatások hozzáférési körét, jogosultsági feltételeit kibővítettük. 2016-ban a 80. évüket betöltött egyedülálló személyek alanyi jogon mentesültek a hulladékszállítási díj kifizetése alól és 2017. január 1-től az önkormányzat 75 évre szállította le ezt a korhatárt. A 70-75 év közöttieknek pedig az egy főre jutó nyugdíjhatár emelésével lett elérhető ez a szolgáltatás. Növekedet az egy főre jutó keresetek tekintetében a lakhatási és egyéb támogatások igényelhetősége is, például az első lakáshoz jutók esetében.

2017-ben fontos feladatunk, hogy legalább ezen a szinten, ilyen biztonságosan kell működtetnünk a város közintézményeit, közszolgáltatásait, hogy az itt élő lakosok lássák, jó kezekben van a város. Gondoskodunk a jelenéről és természetesen odafigyelünk a jövőjére is. A jelenéről leginkább úgy tudunk gondoskodni, hogy tisztán és rendben tartjuk környezetünket. Ebben nagy segítségünkre van több száz közfoglalkoztatott munkavállaló, közülük néhányan a Berettyó Szociális Szövetkezetben végzett termék előállítási munkákban, illetve az előbb említett térkő gyártásban is részt vesznek. Az ő munkájuk nyomán is épül és szépül a város.

A jövőbe tekintve érdemes beszélnünk arról a 9 pályázatról, amelyet 3,5 milliárd forint értékben nyújtottunk be a Terület- és Települési Operatív Program (TOP) kiírásaira. Hajdú-Bihar megyében mintegy 54 milliárd forint összegben lehet a településeknek pályázatot benyújtani, ebből Berettyóújfalu egy jó nagy szeletet fog kihasítani 2017-ben.

Az első és legfontosabb a felnőtt háziorvosi rendelő teljes felújítása.

Ezen pályázatok keretén belül meg fog újulni a Radnóti utcai óvoda, amely során egy teljesen új óvodát fogunk építeni. A Vass Jenő utcai Eszterlánc és a Széchenyi utcai tagóvodák pedig felújításon fognak átesni.

Az egyik legnagyobb tételű pályázatunk a „Zöld város rehabilitáció”, ezen beruházás révén Berettyóújfalu valamennyi zöld parkja megújul, a Kabos Endre Városi Sportcsarnok és a Polgármesteri Hivatal épülete energetikai felújítását fogjuk elvégezni (nyílászárók cseréje, tetők és falak szigetelése).

Olyan pályázatokat is benyújtottunk, amelyek a város hosszú távú gazdasági érdekeit is szolgálják. Ebből az egyik legfontosabb az a teljesen új ipari park, amit a BSZC Bessenyei György Szakgimnáziuma mögött fogunk kiépíteni. A meglévő ipari park közlekedési létesítményeit pedig felújítjuk.

A pályázati kiírás igaz még nem jelent meg, de komoly előkészítési munkák zajlanak a Bihar Termálliget gyógyászati célú fejlesztése tekintetében. A korábbi beruházások eredményei tavasztól őszig komoly vendégforgalmat biztosítanak a strandfürdőnek, de ősztől tavaszig ez a létszám jelentősen visszaesik, így a kiváló minőségű, minősített gyógyvizet nem tudjuk egész évben kihasználni, pedig nagy lehetőségeket rejt magában.

A tervezett fejlesztések a város gyógy turisztikai vonzerejét is jelentősen emelnék. Egy határon átívelő HURO pályázat keretén belül már elkészültek azok a tervek, amelyek eredményeképpen a Gróf Tisza István Kórház üzemeltetésében, az ott dolgozók szakértelmére alapozva, de helyileg a Bihar Termálligetben, az uszoda épületében kerülne kialakításra egy balneológiai, gyógyászati rehabilitációs részleg. Itt mind a járóbetegeknek, mind a fürdővendégeknek, határon innen és határon túlról azokat az egészségügyi szolgáltatásokat tudjuk majd nyújtani, amelyek az egészségük tekintetében hosszú távú hatással bírnak. Ez a városnak és az egész régiónak egy komoly kitörési pontot jelenthet. A több száz, akár több ezer vendég részére nyújtott 10-15 alkalmas gyógyászati kezelés során olyan színvonalas turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat kell biztosítanunk, amelyek elnyerik az idelátogatók tetszését és minél többen választják gyógyulásuk helyszínéül városunkat. Közel 750 ezer Eurónyi fejlesztést tudunk megvalósítani, valamint karácsonykor azt a jó hírt kaptuk, hogy egy új kormányrendelet értelmében további 300 millió forintos forrás ál rendelkezésünkre ezen fejlesztés támogatásaként. Ennek segítségével reményeink szerint a szálláslehetőségeket is tudjuk bővíteni. Ezért a turisztikai szolgáltatásokat is fejleszteni kell, hogy itt tudjuk tartani az embereket. Ezt a célt szolgálja a mintegy 300 millió forintból megújuló – 2016-ban a város tulajdonába visszakerült – Zsinagóga, illetve a Bihari Múzeumnak otthont adó épület felújítása.

Tovább fog épülni a jelenleg Berettyóújfalut Nagyváraddal és a Berettyó-parton Berettyóújfalut Szeghalommal összekötő kerékpárút, valamint kiemelt kormányzati beruházás lett a Berettyóújfalut Tépével összekötő bicikliút is. Remélhetőleg néhány éven belül Nagyváradtól egészen Debrecenig lehet majd kerékpározni. Mindez azt szolgálja, hogy az idelátogatók azt lássák, hogy Berettyóújfalu valóban egy egészséges város. Köszönet illeti Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt, aki a 300 millió forintos támogatás ide hozatalával elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A fentieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy Berettyóújfalu ígéretes jövő előtt áll és 2017-ben el fognak kezdődni azok a beruházások, amelyek az elkövetkezendő évtizedekre meg fogják határozni a város képét. Ha visszagondolunk az elmúlt 10 évre és előretekintünk az elkövetkezendő pár évre, kijelenthető, hogy ez a mintegy másfél évtized olyan jelentőséggel bír Berettyóújfalu életében, mint a huszadik század eleje, amikor városunk Csonka-Bihar vármegye székhelye lett. Megpróbálunk élni ezekkel a lehetőségekkel és minél több pályázati forrást megtalálni, hogy ne csak az ittenieknek, hanem az egész bihari kistérségben élők számára könnyebb legyen. Ugyanis nem elég az, hogy megszépül a város, hanem elengedhetetlen, hogy minél több ember számára biztos egzisztenciát, megélhetést, munkahelyet tudjunk biztosítani. Ezért dolgozunk, és ezért kérem mindenki segítségét 2017-ben is.

Kívánok a Berettyóhír valamennyi Olvasójának eredményekben gazdag, boldog, egészséges új esztendőt!


 
IWIWFacebook

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

Facebook kommentek

2017. március 2. csütörtök

Katalin Motel és Étterem

Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.

06 (54) 401-537

06 (20) 421-9411

INGYENES házhozszállítás!

"A" menü:

Húsleves

BBQ oldalas hagymás tört burgonyával, savanyúság

"B" menü:

Húsleves csigatésztával

Rántottszelet vegyes körettel

"C" menü:

Rakott káposzta

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP


Bessenyei ltp. üzletsor

(Jenci konyhája helyén)

06 (30) 596-1883

06 (30) 260-6040

INGYENES házhozszállítás!

"A" menü:

Scsí leves

Túrós csusza

"B" menü:

Zöldbableves

Sertéspörkölt tésztával

HETI MENÜ ÉS ÉTLAP

Apróhirdetések INGYEN !

Legutóbbi hozzászólások

RSS
berettyohir.hu berettyohir.hu